Udskrift fra rygsækken

9/8-2003 kl. 22:54:13

Kursusbeskrivelse: Mikrobiologi

SIS-hovedside-> Sundhedsvidenskab -> Indholdsfortegnelse -> Kandidatuddannelsen i Medicin -> 2000-ordningen (1.-7. semester) -> 6. semester -> Fagbeskrivelser

Udgave: Lektionsplanen, Efterår 2003 SUND
Kursusnavn: Mikrobiologi
Semester: 6. semester
Institutter: Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Panum Instituttet
Kontaktpersoner:
Tema AB: Professor, Niels Høiby, Rigshospitalet RH afsnit 9301, tlf. 3545 7778; fax: 3545 6412,
e-mail: hoiby@inet.uni2.dk;
Studiesekretær: Britt Winkel, bygning 24.3.25, tlf. 3532 7859; fax 3532 7863; mail: britt@immi.ku.dk kursussekretær, træffetid: man. 9-12, tirs. 13-15, ons. 9-12
Formål: Faget medicinsk mikrobiologi og immunologi omfatter dels infektionssygdommenes ætiologi (bakterier, virus, svampe og parasitter), patogenese, epidemiologi og behandling, dels de infektionsimmunologiske mekanismer, samt hvorledes denne viden udnyttes profylaktisk ved vaccination.
Lærebøger: Pensum er støttet af læsevejledninger indenfor de enkelte delområder. Læsevejledningerne er udlagt på hjemmesiden (under adressen: http://www.immi.ku.dk/undervisning/) IMMI's hjemmeside, og kan også købes i Bogladen.
Lærebog: Høiby & al.: Basal og Klinisk Mikrobiologi, 2. udg. (FADLs forlag, hele bogen; tekst med petit opgives ikke til eksamen, men anbefales læst); bogen er dækkende for hele pensum.
IT i undervisningen: Niels Høibys forelæsninger bliver lagt ud på nettet på: IMMI's hjemmeside
Undervisningssprog: Kun dansk
Sidst redigeret: 15/7-2003


Kursusbeskrivelse: Farmakologi

SIS-hovedside-> Sundhedsvidenskab -> Indholdsfortegnelse -> Kandidatuddannelsen i Medicin -> 2000-ordningen (1.-7. semester) -> 6. semester -> Fagbeskrivelser

Udgave: Lektionsplanen, Efterår 2003 SUND
Kursusnavn: Farmakologi
Semester: 6. semester
Institutter: Farmakologisk Institut
Kontaktpersoner:
Kursusleder: Sten Christensen, Farmakologisk Institut, Panum Instituttet, tlf. 3532 7614,
e-mail: fisc@farmakol.ku.dk
Studiesekretær: Farmakologisk Institut, Panum Instituttet bygn. 18.6.
Andre undervisere: Temaansvarlige:
Mette Rosenkilde, tlf. 3532 7608, e-mail: fimr@farmakol.ku.dk (tema AB)
Ulrik Gether, tlf. 3532 7548, e-mail: gether@mfi.ku.dk (tema C)
Nina Grosman, tlf. 3532 7638, e-mail: fing@farmakol.ku.dk (tema D)
Formål: Undervisningen på 6. semester er integreret i organkurserne infektions- og lungesygdomme, endokrinologi og bevægeapparatets sygdomme. Hovedvægten i undervisningen ligger på de basale virkningsmekanismer for de lægemidler, der anvendes i farmakoterapien ved de temarelaterede sygdomme.
Lærebøger: Som lærebog anbefales at benytte den lærebog, som er anskaffet på 4.-5. semester. Pensum defineres udfra lærerbogen: Rang, Dale & Ritter: Pharmacology. 4. ed., 1999.
Alternative lærebøger og supplerende læsning: se hjemmesiden.
Pensum på 6. semester er dækket af kapitlerne 9-13, 19, 22-27, 32, 37, 40-41, 43-47 i 'Pharmacology'. Stofliste og læsevejledning: Se: Farmakologisk Instituts hjemmeside (klik Studenter information – Ny studieordning).
Opgaver til holdundervisningen findes ligeledes på hjemmesiden.
Undervisningssprog: Kun dansk
Sidst redigeret: 15/7-2003


Kursusbeskrivelse: Epidemiologi

SIS-hovedside-> Sundhedsvidenskab -> Indholdsfortegnelse -> Kandidatuddannelsen i Medicin -> 2000-ordningen (1.-7. semester) -> 6. semester -> Fagbeskrivelser

Udgave: Lektionsplanen, Efterår 2003 SUND
Kursusnavn: Epidemiologi
Semester: 6. semester
Institutter: Afdeling for Epidemiologi, Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kontaktpersoner:
Kursusleder: Lektor Henrik Friis, Afdeling for Epidemiologi, Nørre Allé 6, 3. sal, tlf: 3532 7669, fax: 3532 7383,
e-mail: h.friis@pubhealth.ku.dk
Studiesekretær: Eva S. Helsing, Nørre Allé 6, 3. sal, tlf. 3532 7381, fax: 3532 7383,
e-mail: e.helsing@pubhealth.ku.dk
Formål: Formålet med faget er at styrke de studerendes indsigt i epidemiologiske begreber og metoder, samt udvalgte emner i relation til temakurserne.
På 6 semester vil de epidemiologiske emner være middellevetidsproblemet, infektionsepidemiologi og epidemiologisk transition.
Pensum: Er angivet på afdelingens hjemmeside Afdeling for Epidemiologi. Pensum vil udelukkende være materiale, hvortil der er elektronisk adgang via hjemmesiden.
Der vil også her være adgang til forelæsningsnoter samt materiale til brug ved øvelserne.
Undervisningssprog: Kun dansk
Sidst redigeret: 15/7-2003


Kursusbeskrivelse: Miljømedicin

SIS-hovedside-> Sundhedsvidenskab -> Indholdsfortegnelse -> Kandidatuddannelsen i Medicin -> 2000-ordningen (1.-7. semester) -> 6. semester -> Fagbeskrivelser

Udgave: Lektionsplanen, Efterår 2003 SUND
Kursusnavn: Miljømedicin
Institutter: Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Panum Instituttet
Kontaktpersoner:
Professor Steffen Loft, bygning 18.5.32, tlf. 3532 7649; s.loft@pubhealth.ku.dk
Formål: Formålet er at give de studerende grundlæggende viden om miljøfaktorer og eksponeringsomstændigheder, som medfører helbredsproblemer, risiko for helbredsproblemer eller gener, samt om midler og strategier, der anvendes til forebyggelse heraf.
Det er centralt at de studerende opnår tilstrækkelig faglig baggrund til at kunne rådgive befolkningen og den enkelte, især fra risikogrupper som gravide, ammende, børn og patienter med luftvejs- eller hjertesygdomme, om væsentlige faktorer i miljøet.
Faget omfatter eksponering for kemiske, biologiske og fysiske faktorer i det ydre miljø, boligen, drikkevand og levnedsmidler samt kost og andre livsstilsfaktorer som risikofaktorer for mennesker, foruden regulering af risici på disse områder.
Lærebøger: Miljø- og arbejdsmedicin. Redaktion: Herman Autrup, Jens Peter Bonde, Kurt Rasmussen og Torben Sigsgaard,
FADL’s Forlag. 2003 (tidligere udgave kan evt. anvendes).
Relevant læsning i relation til miljømedicin
2003 udgave: s. 19-259, 299-302, 363-371, 435-485
1998 udgave: s. 17-181, 224-227, 305-328, 346-413
Suppl. læsning: Farlig Forurening af Philippe Grandjean, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busk. 1998.
Materialesamling til Miljø- og arbejdsmedicin. FADL's forlag. 1992. Sidstnævnte er udsolgt fra forlaget, men ligger på nettet på adressen www.fadl.dk/forlag
Noter i toksikologi (fra farmakologi).
Undervisningssprog: Kun dansk
Sidst redigeret: 15/7-2003


Kursusbeskrivelse: Medicinsk Videnskabsteori

SIS-hovedside-> Sundhedsvidenskab -> Indholdsfortegnelse -> Kandidatuddannelsen i Medicin -> 2000-ordningen (1.-7. semester) -> 6. semester -> Fagbeskrivelser

Udgave: Lektionsplanen, Efterår 2003 SUND
Kursusnavn: Medicinsk Videnskabsteori
Semester: 6.semester
Institutter: Afdeling for Medicinsk Videnskabsteori, Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kontaktpersoner:
Kursusleder: Adjunkt Michael Norup, Afdeling for Medicinsk Videnskabsteori. Tlf.nr: 3532 7952. Fax: 3532 7938,
e-mail: M.Norup@medphil.ku.dk
Sekretær: Tlf.nr. 35 32 7933
Formål: Formålet med faget er at give de studerende indsigt i den videnskabsteoretiske baggrund for lægevidenskaben bredt set, både for den naturvidenskabelige forskning og for den kliniske og samfundsvidenskabelige forskning. Faget omfatter emnerne medicinsk videnskabsteori, medicinsk etik og klinisk beslutningsteori.
Undervisningen på 6. semester er koncentreret om klinisk betonede emner, klinisk metodelære, forskningsmetodologi og etik samt sygdomsbegrebet.
Lærebøger: (1) Henrik R. Wulff, Stig Andur Pedersen og Raben Rosenberg: Medicinsk Filosofi. Munksgaard 1990 og (2) Henrik R. Wulff og Peter Gøtzsche: Rationel Klinik 4. udg. Munksgaard 1997.
Undervisningssprog: Kun dansk
Sidst redigeret: 15/7-2003


Skema: Indl. 2 ugers kursus fls alle hold

 findes allerede i rygsækken 
DagDatoTidStedEmneUnderviser
man01.0909.15-11.00TAEpidemiologiske begreber og metoder (Epi)H. Friis
man01.0912.15-13.00AHMiddel-levetidsproblemet -
hvad fejler danskerne? (Epi)
R. Jakobsen
ons03.0908.15-10.00VHMiljø og helbred, kausalitet, risikovurdering,
miljøfaktorers virkningsmekanismer
materialestrømme i miljøet (MM)
S. Loft
tor04.0912.15-14.00TAGrundlaget for kliniske beslutninger (Vit)M. Norup
tor04.0914.15-16.00TAGrundlaget for kliniske beslutninger (Vit)P. Matzen
fre05.0909.15-10.00VHRisikofaktorer i kosten,
forurening af fødevarer (MM)
S. Loft
man08.0909.15-10.00VHTungmetaller: Forekomst og
helbredseffekter (MM)
S. Edelfors
ons10.0909.15-10.00VHPrincipper for toksikologisk testning,
fare-og risikovurdering (MM)
S. Edelfors
tor11.0910.15-12.00AHAnalyse af etiske problemer i
klinisk praksis og forskning (Vit)
P. Rossel
fre12.0909.15-10.00AHKemikalieuheld (MM)S. Edelfors

Afsnit: Tema AB - Infektionsmedicin og lungesygdomme for KRH hold

SIS-hovedside-> Sundhedsvidenskab -> Indholdsfortegnelse -> Kandidatuddannelsen i Medicin -> 2000-ordningen (1.-7. semester) -> 6. semester -> Temakurser for KRH hold (Klinikudvalget Rigshospitalet)

Kurser:

Afsnit: Tema C - Endokrinologi for KRH hold

SIS-hovedside-> Sundhedsvidenskab -> Indholdsfortegnelse -> Kandidatuddannelsen i Medicin -> 2000-ordningen (1.-7. semester) -> 6. semester -> Temakurser for KRH hold (Klinikudvalget Rigshospitalet)

Kurser:

Afsnit: Tema D - Bevægeapparatets sygdomme for KRH hold

SIS-hovedside-> Sundhedsvidenskab -> Indholdsfortegnelse -> Kandidatuddannelsen i Medicin -> 2000-ordningen (1.-7. semester) -> 6. semester -> Temakurser for KRH hold (Klinikudvalget Rigshospitalet)

Kurser:

Afsnit: Semesteroversigt, introduktion til 6. semester

SIS-hovedside-> Sundhedsvidenskab -> Indholdsfortegnelse -> Kandidatuddannelsen i Medicin -> 2000-ordningen (1.-7. semester) -> 6. semester -> Semesterinformation

Introduktion til 6. semester
3. del af det medicinske studium kaldes ifølge studieplanen ’Grunduddannelse i intern medicin og kirurgi’. Den mere teoretiske uddannelse finder sted i 6. og 8. semester, medens den mere praktiske kliniske uddannelse er placeret i 7. og 9. semester.
Undervisningen på 6. semester er tilrettelagt i følgende dele:

 • Indledende 2-ugers kursus (miljømedicin, videnskabsteori og epidemiologi), efterfulgt af undervisning i
  fire 4-ugers temaer:
 • Tema A+B: Mikrobiologi, infektionsmedicin, lungesygdomme
 • Tema C: Endokrinologi, herunder mammasygdomme
 • Tema D: Bevægeapparatets sygdomme (ortopædkirurgi og reumatologi) Undervisningen er planlagt integreret indenfor hvert tema, således at der foruden undervisning i kirurgi og medicin afholdes undervisning i de parakliniske fag: Patologisk anatomi, radiologi, klinisk fysiologi, nuklear medicin og klinisk biokemi samt mikrobiologi og farmakologi.
  Endvidere vil de samfunds- og adfærdsvidenskabelige fag (’Panumfagene’) miljømedicin, epidemiologi og medicinsk videnskabsteori udover det indledende 2-ugers kursus indgå i undervisningen i temaerne.
  Undervisningen er planlagt som ’studenter aktiverende’ (SAU), ofte i form af ’cases’ eller anden holdundervisning, i vekselvirkning med forelæsninger.

  Evaluering sker efter hvert kursus/tema i form af en standpunktsprøve. Den skal give et indtryk af udbyttet af kurset, hvilket naturligvis er af interesse for den enkelte student, men også for undervisere og semesterudvalg. ”Standpunktsprøverne er obligatoriske, er ikke anonyme og har ikke opsættende virkning for det videre studieforløb” (studieplanen).

  Eksamen
  Ved afslutningen af 6. semester afholdes en ”6-timers integreret og casebaseret prøve”. Dette forudsætter ”godkendelse af obligatoriske studieelementer i forbindelse med den givne undervisning, herunder deltagelse i standpunktsprøver samt bestået samtlige prøver i 1.-4. semester”, idet eksamen også fungerer som en bacheloreksamen. Eksamen består af 4 cases indenfor semestrets fire temaer. Emner fra de parakliniske fag (patologisk anatomi, klinisk fysiologi, klinisk biokemi) samt fra 6. semesters Panum-fag (miljømedicin, epidemiologi, videnskabsteori, farmakologi og mikrobiologi) vil indgå i eksamen ligesom emner fra 1.-4. semester vil indgå i det omfang, det er fagligt relevant. Den enkelte students opgave bedømmes af én eksaminator og én censor.
  Syge-/reeksamen er ligeledes skriftlig.

  Obligatoriske studielementer
  De mikrobiologiske øvelseskurser (bakteriologi og virologi)

  Undervisningsperiode
  Semesteruge 1-18 = kalenderuge 36-03
  Kalenderuger 52 og 01 bruges ikke på 6. sem. Semesteruge 17 er derfor kalenderuge 02.

  Eksamensperiode
  Semesteruge 19 = kalenderuge 04, syge-/reeksamen knap 3 uger senere

  Faglig dag
  Der afholdes faglig dag 8. oktober 2003.

  Ferie
  Kun ferie på helligedage

  Attestation
  Den obligatoriske undervisning attesteres af studiesekretærerne, som videresender listerne til eksamenskontoret. Du kan over Selvbetjeningssystemet (www.ku.dk/selvbetjening) se, hvilke kurser du er registreret for at have gennemført.

  Tilmelding til næste semester
  Der er aktiv tilmelding til alle semestre på studiet. Du kan derfor kun blive holdsat på 7. semester, hvis du aktivt tilmelder dig dette.Tilmeldingen foregår i klinikudvalgene.


  Afsnit: Målsætning for 6. semester

  SIS-hovedside-> Sundhedsvidenskab -> Indholdsfortegnelse -> Kandidatuddannelsen i Medicin -> 2000-ordningen (1.-7. semester) -> 6. semester -> Semesterinformation

  Semestrets overordnede målsætning er, at du skal

  Målsætning for de tværgående kliniske og parakliniske fag

  for radiologi

  for klinisk fysiologi og nuklearmedicin

  for klinisk biokemi

  for farmakologi

  Målsætning for mikrobiologi

  Efter afsluttet kursus skal du kunne


  Målsætning for de adfærds- og samfundsvidenskabelige fag m.m. (”Panum-fag”)

  for miljømedicin

  for epidemiologi

  for medicinsk videnskabsteori

  Målsætning for tema-kurserne

  Generelt skal du efter afslutning af et temakursus for de almindeligt forekommende sygdomme kunne
  For de sjældne sygdomme skal du kunne
  i infektionsmedicin
  skal du specielt kunne
  i lungesygdomme
  skal du specielt kunne
  i endokrinologi
  skal du specielt kunne

  i bevægeapparatets sygdomme
  skal du specielt kunne
  Afsnit: Vigtig Information

  SIS-hovedside-> Sundhedsvidenskab -> Indholdsfortegnelse -> Kandidatuddannelsen i Medicin

  Kære Studerende
  Det er yderst vigtigt, at du læser de informationer, som publiceres i SIS og løbende holder dig orienteret via SIS. SIS erstatter lektionskatalogerne og fungerer som supplement til de fysiske opslagstavler for så vidt angår ændringer i undervisningen. På sigt vil de fysiske opslagstavler blive udfaset til fordel for elektroniske opslagstavler.
  For så vidt angår eksamensplan, ændringer i studieordningen mm, vil ændringer både blive publiceret i SIS og i MOK (Medicinernes Kommunikations Organ).
  SIS-lektionsdelen indeholder IKKE generel information om bl.a aktiv tilmelding,dispensationer mm. Disse er flyttet tilbage til studiehåndbøgerne som både findes på Hjemmesiden under Studieordninger og i et begrænset antal trykte udgaver. Sidsnævnte kan fås i ekspeditionen. Vi skal gøre opmærksom på, at den trykte håndbog ikke er opdateret siden første trykning i december 2002 og at den først vil blive det ved genoptrykningen i 2004. Håndbogen på hjemmesiden bliver løbende opdateret.

  Afsnit: 2000-ordningen (1.-7. semester)

  SIS-hovedside-> Sundhedsvidenskab -> Indholdsfortegnelse -> Kandidatuddannelsen i Medicin

  Underafsnit:

  Afsnit: Eksamensplan 2000 ordningen vinter 03/04

  SIS-hovedside-> Sundhedsvidenskab -> Indholdsfortegnelse -> Kandidatuddannelsen i Medicin -> Eksamen

  Tilføj til rygsækken Eks.plan medicin ny ordn. vinter 03 og 04
  Eksamensplan
  v. 03/04
  ny ordning
  Ordinær eksamenKarakteropslagSyge-reeksamen
  DEL 1   
  1.semester   
  Basal humanbiologi & kemi21.januar 4.februarAugust -
  tidspunkt oplyses nærmere
  2.semester   
  Cellebiologi - skriftlig14.januar27.januar30.januar
  Cellebiologi - spot13.januar27.januar29.januar
  Tidl. almen med. &
  Sundheds-psyk inkl. Førstehjælp
  Kalenderuge 4
  evt. uge 5
    
  DEL 2   
  3.semester   
  Organkursus 1 - spot21.januar  
  Organkursus 1 - mundtlig26.-30.januar  
  Metodelære - skriftligUge 40 - 29+30/9+01/10  
  4.semester   
  Organkursus 2-323.januar10.februar 
  5.semester   
  Organkursus 4-720.januar3.februar 
  DEL 3   
  6.semester   
  Integreret eksamen22.januar¤3.februar10.februar¤¤
  7.semester   
  Klinisk introduktion
  med-kir-anæstæsi
  Uge 4-5  

  Godkendt af studienævn for medicin d. 3/6 2003

  Afsnit: Forkortelser benyttet i lektionsinformationerne

  SIS-hovedside-> Sundhedsvidenskab -> Indholdsfortegnelse -> Kandidatuddannelsen i Medicin

  Tilføj til rygsækken Forkortelser
  afd
  AH
  aud
  bibl.
  DA
  kir.
  Lille M
  LU
  med.
  mik
  afdeling
  Adolf Hannover aud.
  auditorium
  bibliotek
  Henrik Dam aud.
  kirurgisk
  Lille Mødesal
  Lundsgaard aud.
  medicinsk
  mikroskopi
  mus
  odont
  PBL
  SAU
  Store M
  TA
  TB
  TC
  VH
  museum
  odontologi
  Problem Baseret Læring
  Studenter Aktiverende Undervisning
  Store Mødesal
  Teilum auditorium A
  Teilum audotrium B
  Teilum auditoium C
  Victor Haderup aud.